การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์18 ก.ค. 2560 04:08โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments