การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมวัย รร.บ้านดอนกลาง

โพสต์21 ก.พ. 2560 22:57โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานคณะกรรมการติดตามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมวัย และคณะฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอเดชอุดม เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และให้คำแนะนำส่งเสริมโรงเรียนในการจัดอาหารสำหรับนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 

คลิกดูรูปภาพ


Comments