การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารโครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพ

โพสต์6 ต.ค. 2561 01:04โดยPR UBON FIVE

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารโครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการโครงการ และเพื่อพัฒนาระบบ ขยายผลการจัดเมนูอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch ให้สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 254 คน ในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ ได้รับความอนุคราะห์์วิทยากรจากกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ของ สพฐ.
Comments