การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน

โพสต์14 ส.ค. 2562 08:01โดยPR UBON FIVE

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เชิงรุก : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Active Learning workshop : Phenomenon-based Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน นำสู่การพัฒนาผู้เรียนในทศวรรษที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรและงบประมาณในการจัดอบรมจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง และ น.ส.อุรชา นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 254 โรงเรียน อบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นแสดงออกและพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย
Comments