การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก อำเภอบุณฑริก ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 01:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก อำเภอบุณฑริก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คุณครูผู้สอน 5 วิชาหลัก สามารถวิเคราะห์ผลการสอบ  O-NET และเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments