การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการ PLC

โพสต์19 ส.ค. 2560 21:59โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการ PLC (professional Learning Community) โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำกระบวนการ PLC สู่ชั้นเรียนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสันติพงษ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กล่าวรายงาน วิทยากร นายกัมพล เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ 


Comments