การอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มระดับปฐมวัย รุ่น 1

โพสต์6 ส.ค. 2560 15:52โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มในระดับปฐมวัย เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มในระดับปฐมวัย และสามารถจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัยและฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในอำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments