การอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มระดับปฐมวัย รุ่น 2

โพสต์6 ส.ค. 2560 15:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มในระดับปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในอำเภอเดชอุดม และอำเภอนาจะหลวย เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มในระดับปฐมวัย และสามารถจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัยและฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments