การอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โพสต์27 ส.ค. 2559 22:56โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด        การอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับครูปฐมวัย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมี ดร.วชิระ ศรีคุ้ม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วิทยากร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments