การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1,2 และ 5

โพสต์10 มิ.ย. 2560 05:22โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 5 จำนวน 60 โรงเรียน ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้การเขียนโครงการตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สรุประยะและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการได้ โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ 


Comments