การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 ขั้นที่ 1 เรื่อง น้ำ และขั้นที่ 2 เรื่อง อากาศ

โพสต์17 มิ.ย. 2560 09:31โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ           บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 ขั้นที่ 1 เรื่อง น้ำ และขั้นที่ 2 เรื่อง อากาศ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments