การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เรื่อง น้ำและอากาศ

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เรื่อง น้ำและอากาศ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับองค์ความรู้ ความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments