การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp)

โพสต์8 ส.ค. 2562 04:11โดยPR UBON FIVE

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร (English Boot Camp) โดยมี นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และคณะครูที่เป็นครูอาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชัั้น ป.1-3 จากโรงเรียนในสังกัด อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย
Comments