การอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์12 ก.ค. 2559 05:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Comments