การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

โพสต์9 ก.ค. 2560 08:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต โดยมีพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท   เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรมแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

คลิกดูรูปภาพ


Comments