การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์13 พ.ค. 2560 07:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำในโรงเรียนคุณธรรมจาก 91 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 237 คน วิทยากร นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร และนางสาวเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กิจกรรมในการอบรม ได้แก่ การบรรยาย การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  การระดมความคิดค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ โครงงานคุณธรรม การอภิปราย และการพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ     หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments