การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ รุ่นที่ 2

โพสต์14 พ.ค. 2560 05:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนละ 3 คน โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ      หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments