การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ

โพสต์19 พ.ค. 2560 01:06โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 150 คน วิทยากร นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments