การอบรมปฏิบัติการจิตศึกษา PLC และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

โพสต์16 มิ.ย. 2560 04:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ       จิตศึกษา PLC และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนบ้านไฮตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 1 ได้ทำการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3 มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการพัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านประหูต โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเป้า และโรงเรียนบ้านอุดมสุข เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments