การอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profesional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2

โพสต์7 มิ.ย. 2560 06:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profesional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments