การอบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และนำไปสู่การอ่านการเขียน

โพสต์11 พ.ค. 2560 05:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และนำไปสู่การอ่านการเขียน ประจำปี  2560 รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนละ 1 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพComments