การอบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และนำไปสู่การอ่านการเขียน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

โพสต์12 พ.ค. 2560 04:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ  เทคนิควิธีสอนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และนำไปสู่การอ่านการเขียน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทย    ระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนละ 1 คน โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  วิทยากร ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments