การอบรมสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560

โพสต์7 ส.ค. 2560 08:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้จัดทำข้อมูลลงในระบบคัดกรองนักเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกโรงเรียน โดยมีนางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

คลิกดูรูปภาพ 


Comments