คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"

โพสต์17 พ.ค. 2562 01:19โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน จากที่สมัครทั้งหมด 15 โรงเรียน โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ทั้งนี้ การเข้าค่ายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งนำไปต่อยอด ขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง
Comments