ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 4

โพสต์26 มิ.ย. 2562 03:53โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนบ้านไฮตาก โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านยางกลาง และโรงเรียนบ้านหมากแหน่ง รวม 60 คน โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 
Comments