คณะกรรมการจากสำนักงาน ก.ค.ศ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก

โพสต์9 มี.ค. 2560 03:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. และคณะ ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก อำเภอนาจะหลวย เพื่อสอบถามข้อมูลอัตรากำลัง การสรรหาการบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายองอาจ สารพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนาจะหลวย และข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก ได้ให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปภาพ

Comments