คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560

โพสต์22 เม.ย. 2560 04:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้กำกับดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ โรงเรียนปทุมวิทยากร

คลิกดูรูปภาพ


Comments