คณะกรรมการกำกับติดตามเชิงพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES)

โพสต์3 ต.ค. 2559 07:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามเชิงพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) ระหว่างวันที่  3 – 5 ตุลาคม 2559 เพื่อดำเนินการกำกับติดตามเชิงพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  “ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม” และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments