โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 7 ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 02:18โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 7 ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ น้ำ และเทคโนโลยี การทำโครงงานด้วย Learning Spiral (การใช้การเรียนรู้แบบบันไดเวียนในการเลือกหัวข้อโครงงาน)จากทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางสรรคนิยม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   

คลิกดูรูปภาพComments