โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 6

โพสต์27 มิ.ย. 2559 03:57โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 6 โดยมีนายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments