โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ปี 2560

โพสต์29 ก.ค. 2560 06:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษ พัฒนายกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบCEFRมาตรฐานหลักเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Comments