โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย อำเภอเดชอุดม

โพสต์1 ก.ค. 2560 19:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย อำเภอเดชอุดม เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าของการพัฒนาเด็กตามหลักการอบรมเลี้ยงดู โดยมีนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กล่าวบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ 


Comments