โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมชี้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) โดยมีนายประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานพิธีเปิด นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


Comments