โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

โพสต์4 ส.ค. 2559 04:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการภารโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมประชุมโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน  โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments