โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เขตสุจริต) ประจำปี 2561

โพสต์8 ส.ค. 2561 03:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เขตสุจริต) ประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อปรับทัศนคติสุจริตตามแนวคิดสุจริตคิดฐานสองการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต การร่วมกันเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


Comments