โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย

โพสต์9 ส.ค. 2559 02:00โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทักษะการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments