กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 25/11/62

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:31โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยมี นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญา จากนั้น ได้ให้แต่ละกลุ่มงานได้แจ้งข้อราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ
Comments