กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์3 ก.พ. 2562 18:14โดยPR UBON FIVE

วันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำโดย นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ จากนั้น นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบ O-NET ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการสอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Comments