กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

โพสต์8 ก.ย. 2562 19:47โดยPR UBON FIVE

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ขานรับนโยบายของรัฐบาล จากนั้น ได้พบปะ แจ้งข้อราชการ ให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อาคารอำนวยการ
Comments