กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต จันทร์ที่ 17 มิ.ย.2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 20:30โดยPR UBON FIVE

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายกัญญา เสนสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสบาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารอำนวยการ
Comments