กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต จันทร์ที่ 23 ธ.ค.62

โพสต์23 ธ.ค. 2562 02:56โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็้นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ
Comments