กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์22 พ.ย. 2559 05:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง ปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์) และกิจกรรม Big Cleaning 

คลิกดูรูปภาพ


Comments