กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559

โพสต์2 มิ.ย. 2559 04:48โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2559 05:11 ]

เมื่อวันที่  มิถุนายน  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกันปลูกต้นกล้วยไม้ประดับบนต้นไม้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คลิกดูรูปภาพ

Comments