กีฬานักเรียน "ดอกบัวเกมส์ 61" กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม

โพสต์10 ม.ค. 2562 00:41โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม ภายใต้ชื่อ "ดอกบัวเกมส์ 61" เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนด้านกีฬา ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านบัวงาม โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
Comments