กลุ่มเครือข่ายฯ นาโพธิ์บ้านแมด ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์25 มิ.ย. 2562 01:13โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาโพธิ์บ้านแมด โดยมี นายอัมพร ผาดโผน ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย 7 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลขุมคำ สังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 110 คน วัตถุประสงค์การจัดการประชุม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัจจุบัน ปัญหาในภาพรวมด้านคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายฯ และร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการพัฒนาการอ่านการเขียน การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และในโอกาสประชุมครั้งนี้ ได้มีพิธีกล่าวคำปฏิญญาเครือข่ายสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกและเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
Comments