กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อนำเทคนิควิชาการทางลูกเสือลงสู่ชั้นเรียน

โพสต์11 ก.ค. 2562 05:14โดยPR UBON FIVE

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน โดยมี ว่าที่ ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ การฝึกทบทวนครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากร 10 โรงเรียน 132 คน ให้มีความรู้้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของลูกเสือ รวมทั้งสามารถนำเทคนิควิธีการทางลูกเสือลงสู่การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ฝึกทบทวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน ตชด.ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมซอร์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
Comments