แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม

โพสต์12 ต.ค. 2560 05:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์โครงการโรงเรียนคุณธรรมของครูและนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้ครูแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถนำไปพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีอุดมการณ์ในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments