ลงพื้นที่เชิงบูรณาการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

โพสต์10 ก.ค. 2562 03:40โดยPR UBON FIVE

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่เชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. และแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ผู้เรียนคุณภาพ ของ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี ประพาส ศรีชัยบาล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ จ.ส.ท.ชูพล ผลคำ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง ห้องเรียน มีสื่อที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน บริบทด้านอาคารสถานที่ บุคลากรมีความทุกด้าน สมควรได้รับคำชื่นชม
Comments