มอบบ้านให้กับนักเรียน

โพสต์29 มี.ค. 2559 07:48โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วยนายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายบัญชา ห่อพร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายจารึก โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งศรีอุดม ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมมอบบ้านให้กับนักเรียนเด็กหญิงอัญชลิกา สำเภา นักเรียนโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

Comments