มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 05:00โดยPR UBON FIVE

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในการประชุม และมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด และในโอกาสประชุมครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น Kahoot ตามรอยเสด็จ กระดาษหัวใจแชร์ไปให้เพื่อน ฯลฯ โดย นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์และมีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments